Kamu Maliyesi

Public Finance

Adnan Menderes Universitesi Nazilli Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi 
Isletme (Gunduz ve Gece) Ucuncu Yariyil Lisans Programi
Güz 2003/2004

Giris Sayfasi ] Akademik ] Ogrenci ]Kamu Ekonomisi ] [ Kamu Maliyesi ] Maliye Politikası ] Duyurular ]

Econturk ] Links ]

 

1. Dersin İçeriği ve Yapılışıyla İlgili Genel Açıklama, Kural ve Öneriler (Topics)

2. Ele Alınması Planlanan Konular (Topics & Reading List)

3. Öğrencilerin Yararlanabileceği Temel Kitaplar ve Ders Notu  (Selected Textbooks)

4. Dersle İlgili Yararlı İnternet Bağlantıları (Useful Internet Links)

5. Sınav Soru ve Cevapları (Examination Results)

6. Sınav Sonuçları, Başarı ve Not Ortalamaları (Examination Results)

 

  1. Dersin İçeriği ve Yapılışıyla İlgili Genel Açıklama, Kural ve Öneriler

 

Bu derste, Kamu Maliyesi hakkında genel bilgiler verilecektir.  Ele alınması planlanan konulara aşağıda değinilmiştir. Dersin işlenişinde, genel olarak öğretim görevlisinin ders anlatışı yöntemi hakim olabilir. Fakat öğrencinin katılımına da önem verilecektir. Bu amaçla yıl içinde gönüllülük esasına göre, öğrenciye ödev konuları verilecek ve sınıfta sunuş istenecektir. Ders işlenişi sırasında, öğrenci için katılım ve tartışma ortamı her zaman hazır olacaktır. 

Dersin yapılışı ile ilgili en önemli kurallar, öğrencinin derse zamanında gelmesi ve ders ortamında arkadaşlarının haklarına zarar verebilecek davranışlarda bulunmamasıdır. 

Öğrencilerin derste itinayla ders notu almaları, yıl içinde dağıtılabilecek basılı kaynakları zamanında okumaları başlıca önerilerimizdir. 

 

  2. Ele Alınması Planlanan Konular ve Ödev Konuları 

 

Ele Alınması Planlanan Konular

1. Hafta Dersin genel planı ve işlenişine dair açıklamalar, 
Kamu maliyesinin kapsamı, temel konuları, diğer bilim dallarıyla ilişkileri, 
Kamu maliyesine klasik ve modern yaklaşımlar, 
2. Hafta Kamu Harcamaları Teorisi (Tanım, Sınıflandırma, Kamu Harcamalarının Artışı ve Etkileri)
Kamu Harcamalarında Genişlik ve Sınır Sorunları, 
Kamu Harcamaları ve Sürdürülebilir Maliye Politikası, İstikrar ve Yapısal Uyum, Kaynak Dağılımı ve Verimlilik
3. Hafta Kamu Gelirleri Teorisi (Tanım, Türleri, Vergileme İlkeleri)
4. Hafta Vergileme İlkeleri (devam), 
Temel Vergileme Kavramları (Vergi Ödeme Gücü ve Fayda İlkesi, Vergilendirilebilir Kapasite ve Vergi Yükü)
Vergilerin Sınıflandırılması
5. Hafta Vergileme Tekniği
Vergiye Karşı Tepkiler (Vergi Dinamikleri Yasası, Vergiden Kaçınma, Vergi Kaçakçılığı, Verginin Yansıması ve Yerleşmesi, Verginin Amortismanı ve Kapitalizasyonu)
6. Hafta Rasyonel Vergileme, 
Optimal Vergi Teorisi
Gelişmiş ve Az Gelişmiş Ülkelerde Vergi Sistemleri ve Vergi Reformları
Verginin Ekonomik Etkileri
7. Hafta Siyasal Karar Alma Mekanizması ve Bütçe Sürecinin Rasyonelleştirilmesi 
8. Hafta Devlet Borçlanması (Tanım, Borçlanma Nedenleri, Hukuki ve Ekonomik Niteliği)
Devlet Borçlarının Sınıflandırılması
9. Hafta Borçlanma Tekniği 
Borçlanmada Hudut ve Yük Sorunları 
Borç Yönetimi (Konsolidasyon ve Konversiyon) 
10. Hafta Yerel Yönetimler Maliyesi (İdari Vesayet, Mali Tevzin, Yerel Yönetimlerin Gelirleri, Giderleri ve Bütçeleri)
Parafiskal Gelirler (Tanımı, Sınıflandırılması, Parafiskal Gelirlerle Vergi, Harç ve Fiyat Arasındaki Farklılıklar)
11. Hafta Genel Tekrar ve Özet

 

  3. Öğrencilerin Yararlanabileceği Temel Kitaplar

 

Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, İmaj Yayınevi, Ankara 1999.
Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, Beta Yayınları, İstanbul 1996.
Fevzi Devrim, Kamu Maliyesine Giriş, Anadolu Matbaacılık, İzmir 1999.
Aytaç Eker, Kamu Maliyesi, Anadolu Matbaacılık, İzmir 1997.

İsmail Türk, Kamu Maliyesi, Turhan Yayınları, Ankara 1992. 

 

  4. Dersle İlgili Yararlı İnternet Bağlantıları 

 

Econturk: http://www.econturk.org

Ceteris Paribus: http://www.ceterisparibus.net

Timur Turgay: http://www.angelfire.com/rnb/ekonomipolitik0/maliyeteorisivepolitikasi.fiscaltheoryandfiscalpolicy.htm

Coşkun Can Aktan, "Mali Anayasa", http://www.canaktan.org/ekonomi/anayasal_iktisat/ turkce-kaynaklar/mali-anayasa.htm (4.3.2003) 

  

  5. Sınav Soru ve Cevapları 

 

 

 

  6. Sınav Sonuçları, Başarı ve Not Ortalamaları 

 

 

 

 

Last Update: .........................

 [Online since: January 24, 2003]